Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer i vår personvernerklæring

Ord og uttrykk

Forkortelse
Full Betegnelse
Forklaring
3PL
Third Party Logistics
Tredjepartslogistikk - Når et firma leier inn en spesialist for å drifte eget lager, distribusjon og andre tjenester.
4PL
Fourth Party Logistics
Fjerdepartslogistikk - Et firma leier inn en spesialist til å drifte, utvikle og organisere eget lager, distribusjon og andre tjenester på vegne av seg selv.
ADR
Farlig gods reguleringer på vei
Gods som kan gjøre skade på personer eller miljø.
AGS
Aden Gulf Surcharge
Adenbukten-tillegg er et tillegg pga. sikkerhetstiltak ved seiling gjennom Adenbukten (pirater).
AGV
Automated Guided Vehicle
Selvgående, førerløse trucker som går på batteri og er drevet av elektriske motorer.
AS-RS
Automated storage and retrieval systems
Løsninger som effektiviserer og kvalitetsstyrer prosessene på lageret.
ATA
Actual Time of Arrival
Faktisk ankomst tidspunkt.
ATA-Carnet
Internasjonalt tolldokument som sparer bedriften for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer
ATA-carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter.
ATD
Actual Time of Departure
Faktisk forsendelses dato
AWB
AirWayBill
Fraktdokument for flytransport
B-L
Bill of Lading
Bill of Lading
B100
Bio Diesel
Biodiesel er et fornybart, rent brennende drivstoff som er produsert av forskjellige oljer. Den kan blandes med petroleumsdiesel eller brukes som en komplett erstatning i dieselmotorer. Biodiesel slipper ut færre klimagasser, har lavere nivåer av skadelige utslipp, og kan bidra til å redusere avhengigheten av utenlandsk olje.
B2B
Business to Business
Handel av varer mellom to firma
B2C
Business to Consumer
Handel av varer fra firma til konsument
BAF
Bunker Adjustment Factor
Olje/drivstofftillegg
Barcode
Barcode
Strekkode
Blank sailing
Hoppe over havner
Rederier bestemmer seg for å hoppe over en havn eller mer på grunn av forsinkelser og containerunderskudd
Break-bulk
Stort volum
Stor sending som må lastes individuelt.
Bulk
Vare som fraktes, lagres løst
Bulk er en type varer, gjerne råvarer, som fraktes eller lagres løse. De er altså ikke pakket inn i noen emballasje eller i konteinere, men lastes rett inn i et skips lasterom. Eksempler er olje, malm, korn og kull.
CAF
Currency Adjustment Factor
Valutatillegg
Pallereoler innendørs lagring.